MOTTO :                                    

  „Cele mai fascinante schimbări ale viitorului,

        nu vor avea loc datorită tehnologiei, ci datorită extinderii conceptului

                                                                     a ceea ce înseamnă a fi om”.

                                                                                             “John Naisbitt

DEVIZA UNITATII:

 ,,PAS CU PAS”, cucerim lumea!

VIZIUNEA:

Ne dorim o grădiniţă concepută ,,PAS CU PAS”

în ideea satisfacerii nevoilor individuale ale copilului

şi asistării lui în lua propriile decizii, prin activitate planificată în centre de interes,

unde copiii sunt încurajaţi în a găsi şi rezolva probleme, în a fi creativi, imaginativi,

inventivi, în a exprima sentimente, opţiuni, în a-şi dezvolta încrederea în propriile forţe

şi abilitatea de a se încadra uşor în colectivitate şi în treptele superioare de învăţământ.

 

                           MISIUNEA:

Ne propunem:

 • Crearea şi menţinerea unui mediu educativ de calitate, corespunzător normelor şi valorilor europene;
 • Flexibilizarea managementului la nivelul unităţii în perspectiva asigurării de şanse egale privind accesul la educaţie pentru toţi copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă;
 • Asigurarea progresului tuturor copiilor care frecventează cursurile alternativei Step by Step, prin varietatea opţionalelor şi a bazei materiale, prin competenţa echipei educaţionale, care acţionează astfel încât fiecare copil să atingă cele mai înalte standarde de care este capabil, conform cerinţelor actuale;
 • Implicarea familiei şi desfăşurarea parteneriatului cu aceasta, pentru a asigura susţinerea optimă a învăţării copiilor şi a nevoilor lor de dezvoltare;
 • Creşterea prestigiului grădiniţei, prin diversificarea acţiunilor şi promovarea acestora în comunitatea locală, pe site-uri şi în publicaţii de specialitate.

DE CE     “STEP BY STEP”   ???

pentru că este singura grădiniță de stat din oraș cu cea mai lungă tradiţie în această alternativă, care într-un mediu prietenos și accesibil celor mici, încurajează curiozitatea și explorarea, ghidați fiind de principiile alternativei educaționale.

Step by Step este o metodă alternativă ce urmărește dezvoltarea copilului ,,pas cu pas”, unde:

 • educatoarea și copilul sunt prieteni;
 • activitățile care se desfășoară în centre dotate cu resurse educaționale specifice domeniului de interes, permit o învățare individualizată;
 • se lucrează individual și pe grupuri mici de copii;
 • este încurajată comunicarea, astfel încât copiii nu își vor cultiva teama de insucces, neîncrederea în forțele proprii, ci vor reuși să își exploateze potențialul la maxim;
 • fiecare copil poate să învețe și să ajungă la înțelegerea completă a sarcinilor propuse, în ritmul și modul propriu, personal;
 • părinții sunt invitați să participe la activități, la procesul de educație, ca parteneri, prezența acestora în sala de grupă fiind un fapt firesc;

De-a lungul anilor, datorită activităţii cadrelor didactice, a întregului personal, a implicării părinţilor şi altor factori educaţionali, unitatea a oferit copiilor condiţii optime de dezvoltare corespunzătoare pe toate nivelele, promovând un climat deschis, şi  cucerind un bine meritat nume în rândul grădiniţelor de acelaşi grad din oraş.

 

Vom fi mereu aici să scriem împreună poveștile copilăriei

și pas cu pas să descoperim tainele cunoașterii!